RMK külastuskorraldusosakonna juhataja Marge Rammo sõnul on eestlaste seas üleüldine teadlikkus riigimetsa loodud puhke- ja liikumisvõimalustest aasta-aastalt kasvanud. Jõudsalt kogub RMK loodud teabepunktide ning puhke- ja kaitsealade külastamine populaarsust ka noorte seas.