Esimeste töödena võikski aias ette võtta koristamise ning risu ja lehtede riisumise. Nüüd on ka mugav vaadata, kuhu on vett kogunema hakanud ja mõelda, mida üleujutatud kohtadega peale hakata. Puhastage krundil olevad kuivenduskraavid, seegi aitab liigvee tekkimist vähendada.