„Põllud on talve päris hästi üle elanud,“ hindas taliviljade seisu sealne põllumees Kaido Kirst, lisades, et see käib nii talinisu kui -rapsi kohta. „Luiged on juba kohal, aga need veel suuremat kahju ei tee,“ kirjeldas ta olukorda. „Hulluks läheb lugu siis, kui pärale jõuavad lagled. Siis on ainult merikotkast abi, teda nad kardavad.“