Metsakasutuse intensiivsuses torkab veel silma ülemaailmse majanduskriisi järgi määratud majanduselu leevendamiseks mõeldud erakorralise langi mõju, 1930. aastate teise poole intensiivsem metsakasutus tulenes juba maailmasõjaeelsest soodsast turukonjunktuurist ja küttekriisi süvenemisest, oma mõju oli ka raievanuste mõningasel alandamisel.