Kokku vaadeldi loomi kolme katse jooksul. Katsete tulemused kinnitavad seda, mida ilmselt iga tähelepanelik loomapidaja isegi märganud on – loomade viimine uude gruppi toob endaga kaasa negatiivset stressi, loomad peavad uute olude ja uute rühmakaaslastega kohanema ning omavahelised suhted paika saama. Päris üllatusena ei tohiks tulla seegi, et mullikad ja esmapoegijad jäävad vanematele lehmadele alla, rünnakute sihtmärgiks, pääsevad vähem sööma, liiguvad rohkem ringi ja puhkavad vähem. Need lehmad, kes käituvad agressiivsemalt ühtedes oludes, käituvad tõenäoliselt sama moodi ka teistes oludes. Esmapoegijad olid tunduvalt rahutumad. See tulenes tõenäoliselt sellest, et esmapoegijate elukorralduse muudatus on nende jaoks suhteliselt suurema mõjuga kui korduvpoegijatel.