*Teada on ka kannatuslille ja sidrunmelissi rahustavad omadused. Neistki võib valmistada stressi leevendavat teed.