Kes teab, milliseks kooli saatus oleks kujunenud, kui Maarjamaale poleks saabunud pöördelised ajad. Õppejõud Elle Are, Ene Lukka, Vilma Ives ja Mai Sarnet kirjutasid 1988. aastal ajakirjas Kultuur ja Elu märgukirja, kus avaldasid kindlat tahet luua Viljandisse kultuuriinstituut.