PEFC sertifikaadi mõte on tagada jätkusuutlik metsandus, mis tähendab elujõulisust tänu liigi- ja struktuuriderikkusele, uue metsapõlve rajamist ja hooldamist tootlikkuse tagamiseks, ning potentsiaali täita praegu ja tulevikus ökoloogilisi, majanduslikke, kultuurilisi ja sotsiaalseid funktsioone, kahjustamata teisi ökosüsteeme.