Metsa puhul nähakse võimalust suurendada selle süsinikusidumist läbi säästliku majandamise. „Metsade ja muude ökosüsteemide kaitse, parem majandamine ja taastamine pakuvad suurimat osa majanduslikust leevendamispotentsiaalist,“ öeldakse dokumendis.

Teises kohas aga on kirjas, et bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemi teenuste vastupanuvõime säilitamine globaalses mastaabis sõltub ligikaudu 30–50% pindala tõhusast kaitsest, sealhulgas praegu looduslähedaste ökosüsteemidena.

On vahva, et oma agenda on raportisse sisse saanud nii puidu- kui looduskaitsetööstuse esindajad. Paraku pole võimalik poolt metsa range kaitse all hoida ning samal ajal seal paremini metsa majandades süsinikku siduda.