Transpordiameti liikuvusekspert Mari Jüssi nendib, et ühistranspordi peamised probleemid – killustatus ning alarahastus – on ammu kaardistatud, kuid puudunud on poliitilised otsused nendega tegelemiseks. Killustatus tähendab, et olemasolev ühistransport ei toimi ühtses süsteemis, igal linnal ja vedajal on oma reeglid, kus, kes ja kui palju sõidu eest maksma peab.