Viljakasvatajad, kes oma meisterlikkust arendada ning teistega võrrelda soovivad, on taas oodatud võistlema. Selleks et osaleda, valige välja kuni kaks oma parimat põldu, mille pindala on vähemalt kümme hektarit ning registreeruge Viljelusvõistluse veebilehel hiljemalt 31. maiks.

Igal aastal mõeldakse välja midagi uut

Võistluses võivad osaleda kõik kombainitavad kultuurid. Eksperdid külastavad põlde juulis-augustis. Võitjad selguvad kolme näitaja – saagikuse, tulukuse ja kvaliteedi kokkuvõttes. Igal võistluspõllul arvutatakse välja CO2 jalajälg ning antakse välja mullasõbra auhind. Parim noor viljakasvataja saab viljelusvõistluse stipendiumi. Tulemusi ja kogemusi tutvustatakse 22. novembril toimuval lõpukonverentsil Jõgeval.

„Igal aastal on olnud muudatusi ja täiendusi – ikka selleks, et jagada järjest uuemaid teadmisi ja lahendusi. Oluline on ka see, et võistlus oleks huvitavam nii osalejatele kui ka kõigile taimekasvatushuvilistele,“ andis teada üks võistluse eestvedajaid Margus Ameerikas.

„Päris alguses selgus võitja vaid saagi suuruse alusel, veidi hiljem lisasime tulukuse näitajad, alates 2016. aastast on hindamisel lisaks arvestatud saagi kvaliteeti, viimasel kolmel aastal oleme mõõtnud ka CO2 jalajälge.“

„Oluline on, et võistlus oleks huvitav nii osalejatele kui ka kõigile taimekasvatushuvilistele.“

Margus Ameerikas

Rõõm on tema sõnul sellest, et igal aastal liitub võistlusega arvukalt noori haritud põllumehi. Neid oodatakse võistlema ka tänavu.

Toidujulgeoleku terava päevakorda tõusmise tõttu on Eesti vilja kvaliteet muutunud järjest olulisemaks, mistõttu tänavu on võistluse korraldajate ja toetajate hulgas ka AS Tartu Mill, kes paneb välja nisu kvaliteedi eriauhinna.

Selleks et agrotehnikat ja tehnilisi uuendusi jagada, on võistlusi toetama tulnud ka tehnikafirmad Baltic Agro Machinery ning Wihuri OÜ. Viimane paneb välja eriauhinna parimale digitaalseid lahendusi kasutavale põllumehele.

Mis innustab tehnikafirmasid viljelusvõistlust toetama?

Baltic Agro Machinery esindajad toovad esile, et hea saagi aluseks on korralikult ette valmistatud pinnas ning õigesti valitud tehnika. „Meie põllumajandustehnika müüjana pakume oma klientidele mitte ainult kvaliteetset tehnikat, vaid ka nõustamist, mis aitab neil saavutada maksimaalne tootlikkus oma põllumajandusettevõttes,“ põhjendavad nad.

Viljelusvõistlus 2023

„Tehnoloogia on suure kiirusega arenenud ning masinad on muutunud väga keeruliseks, aga samas ka väga nutikaks. Tark omanik soovib selle tehnoloogia abil võtta oma masinatest maksimumi, suurendada tootlikkust ning optimeerida kulusid. Siinkohal on väga oluline roll meil, sest läbi õppimise ja koolituse saavad meie kliendid rohkem teada uute tehnoloogiate ja masinate kohta ning õpivad neid kasutama efektiivsemalt. Meie eesmärk on ka tõhustada nõustamist, anda koolitust ja tuge tipptehnika kasutamisel.“

Wihuri OÜ rõhutab, et tänapäeva maailmas on ülimalt oluline toidujulgeolek. „Arvestades üldist olukorda maailmas, on ülimalt oluline toidujulgeolek. Väljakutsuvaks teeb olukorra see, et kiirelt linnastuvas maailmas peame mõtlema ka tulevastele põlvedele, jätkusuutlikkusele ja sellele, kuidas kasvavat rahvastikku maailmas toita rohkem samade ressurssidega,“ räägib firma müügijuht Marek Peensalu.

Wihuri OÜ eesmärk on tema sõnul näidata põllumeestele seda, et läbi innovaatiliste tehnoloogiate ja tarkade lahenduste on võimalik oma saaki suurendada ja tegutseda jätkusuutlikult.

„Praegu tegutseme keskkonnas, kus üha olulisemaks saab sisendkulude kokkuhoid ning võimalikult väikese ökoloogilise jalajälje tekitamine. John Deere’i täppisviljeluse tehnoloogiad kattuvad tänapäeva põllumajanduse põhimõtetega: tegutseda põllul targasti, panustada õigel ajal, õiget asja õiges koguses ja õigesse kohta. Arvestades eelnevat, annab Wihuri OÜ auhinna parimale digitaalseid lahendusi kasutavale põllumehele, et motiveerida põllumehi tegutsema põllul targasti ja jätkusuutlikult.“