Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo juhataja Aimar Rakko ütleb, et arutelusse on kaasatud mõlemad.