Taotlused omavalitsustele lisandusid portaali 2020. aasta keskel, varem sai kollektiivpöördumisi saata vaid riigikogule. Esimesel tegevusaastal anti allkirju neljale kohalikule algatusele, 2021. aastal oli neid 15 ja mullu juba 29. Kui algatus kogub enam kui 1% omavalitsuse hääleõiguslike elanike toetuse, saadetakse see edasi vallamajja või linnavalitsusse.