Turustada on lubatud vaid Euroopa Liidu ühtsesse sordilehte kantud sortide nõuetekohaselt toodetud seemneid. Aretis saab sordiks, kui on läbitud registreerimiskatsed, mille käigus hinnatakse sordi eristatavust, ühtlikkust ja püsivust. Iga sort on unikaalne, mis tähendab, et ta erineb teisest sordist vähemalt ühe tunnuse poolest. Sordi paljundamisel peab järglaskond olema ühtlik – see tähendab, et kõik taimed on sarnased. Püsiv on sort, kui need tunnused püsivad mitme põlvkonna jooksul.