Maa-amet teeb aeromõõdistuslende riigi lõunapoolses osas Lihula–Vändra–Põltsamaa–Kallaste joonest riigi lõunapiirini jääval alal koos Saaremaa, Muhu, Ruhnu ja Kihnu saartega. Ameti töötajad alustavad pildistatavatel aladel maastikupunktide markeerimist valgete kileruutudega.