Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse osakonna nõuniku Katrin Koppeli sõnul saab neist biojäätmetest, mille prügiautod minema veavad, praegu valdavalt kompost. Eesti suurim kompostimisväljak asub Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuses (TJT). Väiksemaid on mitmel pool üle Eesti, sh Väätsa, Paikuse ja Torma prügilate juures.