„Esiteks on välja sorteeritud biojäätmete ringlusesse suunamine tõesti väga lihtne. Kui need on segaolmejäätmetest eraldatud, jääb suuresti alles kuiv materjal sh plast, metall, klaas, puit jms mis loob eelduse, et tulevikus võiks hakata segaolmejäätmeid sorteerimisrobotitega varustatud liinidelt „läbi laskma“ ja sealt saab kätte veel materjale, mida uuesti ringlusesse suunata. Selleks peab see aga olema kuiv ja biojäätmetevaba,“ selgitab prügifirma äriarendusjuht.