Professor ütles, et praeguseks eduks rajas teed kumulatiivne ja järjepidev tegevus. „See kõrge koht ei sõltu ühest avastusest. Alustasime omal ajal joonlaua ja kaaluga, aparatuuri oli vähe, aga see eest oli aega mõelda ja võimalusi end palju välismaal täiendada. Nüüd on meie labor laialdaselt tuntud, meil on suur koostööpartnerite võrgustik ja siinne mõõteaparatuur on üks maailma parimatest. Siia tahetakse tööle ning õppima tulla, sest me teadustöö on sageli väga tulemuslik,“ kirjeldas Ülo Niinemets oma arenguteed teadlasena.

See kõrge koht ei sõltu ühest avastusest. Alustasime omal ajal joonlaua ja kaaluga, aparatuuri oli vähe, aga see eest oli aega mõelda ja võimalusi end palju välismaal täiendada.

Ülo Niinemets

Ülo Niinemets peab oluliseks seda, et tegutsetakse laial rindel, alates molekulitasandist kuni globaalsete probleemide lahendamiseni välja. „Meie uurimisrühmade tööfilosoofia on, et peame tulevikku vaatama ja tegelema nende teadussuundadega, mis saavad oluliseks tulevikus. Oleme juba mõnda aega käsitlenud Eesti põllumajandusteaduses täiesti uusi teemasid, näiteks uusi taimekultuure globaalselt muutuvas kliimas, aga ka taimekasvu parandavaid mikroobe, nn bioloogilisi väetisi,“ tõi Niinemets näiteid.

Üleilmne teadusportaal Research.com järjestab maailma teadlasi 24 valdkonnas, lähtudes paljudest kriteeriumitest ja kogudes andmeid mitmetest allikatest. Üheks oluliseks näitajaks on muuhulgas see, kui palju teadlase uurimistöid teistes teadustöödes tsiteeritakse.

Eestis teadlastest jõudis taimeteaduse ja agronoomia valdkonnas Research.com koostatud teadlaste edetabelisse järgmisena Eesti Maaülikooli erakorraline vanemteadur Ingrid H. Williams, kes paikneb 1000. positsioonil. Ka teistes teadusvaldkondades jäävad Eesti teadlased esisajast kaugele tahapoole, kõrgeim koht pärast Ülo Niinemetsa 18. positsiooni on Eesti teadlasel alles 400 piirimail.

Eesti Maaülikooli teadustöö kõrget taset näitab ka tõik, et rahvusvahelise konsultatsioonifirma Quacquarelli Symonds´i (QS) tänavuses erialade edetabelis tõusis maaülikool põllumajandus- ja metsandusharidust andvate ülikoolide seas enneolematult kõrgele 37. kohale. Nii heale positsioonile ei ole ükski Eesti kõrgkool rahvusvahelistes edetabelites seni jõudnud.