Millest lavastus siis räägib? Minu jaoks inimeksistentsist.