Ametikirjelduse järgi juhatuse liige aina kooskõlastab ja kinnitab. Milles see töö tegelikult seisneb?

Juhatuse liige juhib. Valdkonda, mille eest ma vastutasin, kuulus metsa uuendamine, kõik raied, kraavid, teed, puiduenergeetika ehk kogu klassikaline metsamajandus, viimasel ajal ka metsade kaugseire. Nii suurt asja ja meeskonda juhtides tuleb sihte ja eesmärke seada kaugele ette.

Metsamajandamise igapäevatöö tegi ära meeskond. Muidugi ei pääsenud kinnitamisest ja kooskõlastamisest ning koosolekutel istumisest.

Mis on teie ajal RMKs kõige suurem muutus olnud?

Varem oli metsaülem Hunt Kriimsilm, kes oskas, tegi ja teadis kõike. Metskond oli nagu väike keisririik.

Aastal 2008 läksime klassikaliselt Saksamaalt pärit metskondade süsteemilt üle Skandinaavia mudelile – spetsialiseerunud tegevustele.