Kuni 1960ndateni oli kogu Euroopas heal juhul mõni tuhat paari kormorane. Ilmselt oli üks tahk see, et talved olid külmemad ja lindude suremus suur, sest noorlinnud hukkuvad talvitusaladel. Ka Eestis olid 2010–2011 külmad talved, mis viis noorlindude arvukust alla. Kui talved lähevad pehmemaks, saab liik jällegi laiemalt levida.