Ka on suured maa-alad saastunud miinide ja plahvatamata lõhkekehadega. Kadunud on umbes 50% Ukraina tuuleparkide võimsusest.