Halduskohus otsustas, et õlitamise keelamine pole põhjendatud ega andnud linnuteadlastele esialgset õiguskaitset, seejärel esitas ühing määruskaebuse ringkonnakohtusse. Keskkonnaameti peadirektori Rainer Vakra sõnul on nemad kaebusele vastanud ja ootavad kohtu seisukohta.