Tänavu on selleks raha veelgi vähem: tolmuvaba katte saab vaid kolm teed kogupikkusega 18 km, mida on üle 18 korra vähem kui tunamullu.

Elan ise maal ja olen maal ka üles kasvanud, nii et tean, kui olulised on heas seisus ja läbitavad teed kõigi maainimeste jaoks

Madis Kallas

Regionaalminister Madis Kallas, kes maaelu jätkumise eest hea hakkab seisma, kommenteeris teemat.

„Regionaalpoliitika vaatest on ühendused üks tähtsamaid aspekte: tolmuvabad teed, elektriühenduste kindlus, kiire internet, postiteenuste kättesaadavus jne. Seega mina pean mustkattega teid väga oluliseks ja olen seda rõhutanud juba aastaid. Elan ise maal ja olen maal ka üles kasvanud, nii et tean, kui olulised on heas seisus ja läbitavad teed kõigi maainimeste jaoks,“ rääkis ta.

„Loodav regionaalministeerium seisab kindlasti selle eest, et mustkattega teede ehitus jätkuks. Riigi praeguste rahaliste võimaluste juures tulevad selleks eraldatud summad kindlasti väiksemad loodetust, aga nii on see olnud ka eelnenud 30 aastat. On olnud aastaid, kus mustkatte alla on saanud väga suures mahus teid, ja kahjuks on ka vastupidiste näidetega aastaid,“ selgitas Kallas.

„Soovin rõhutada tervikliku vaate olulisust regionaalpoliitikas ja peame vaatama kõiki asju koostoimes. Maakoolide ja lasteaedade elujõulisus, ühendused, turvalisus, sotsiaalteenuste kättesaadavus... Seda loetelu saab veel pikalt jätkata. Kõik otsustajad peavad mõistma ja tunnistama, et Eesti riik saab olla tugev vaid tervikuna ning kõigi piirkondade elanikud peavad olema meile võrdselt tähtsad,“ lisas minister.

Loe pikemalt siit.