„Konfliktid on eskaleerunud vägivallaks ja ähvardusteks, mis seavad ohtu kalurite tervise. Olukorda pole võimalik jätkusuutlikult kontrollida,“ seisis ametnike avalduses.