„Paal korraldas mullu juuli lõpus Jõgeva maakonnas Suurfarmi kinnistul paiknenud Kalana suurfarmis hernesilo valmistamist. Silo valmistamisel kasutati keemilist konservanti, mis sisaldab sipelghapet, propioonhapet ja naatriumbensoaati ning on kemikaaliseaduse mõistes ohtlik kemikaal. Jõe vee-elustik kahjustus olulisel määral reostuse levikuala suuruse tõttu,“ sedastas Tartu Maakohus.