Jagame mõningaid mõtted, mida on hea teada, kui ees ootamas tavapärane kevadine kalmistukülastus või mõni suurem ehitustöö hauaplatsi uuendamiseks.

Sageli on üheks esimeseks küsimuseks, kuidas püsib üks hauaplats pikalt heas korras. Peamine võtmesõna on järjepidevus. Iga asi vajab hooldust - autost lillepeenra ja isikliku terviseni. Nii ei saagi loota, et kord aastas kalmistulkäimist annab oodatud pikaajalise südamerahu. Kevadeti tuleb aidata loodus elule, riisudes kas sügisest jäänud lehed või talvega kogunenud prahi, kesksuvel kasta taimi, eemaldada üksikud tõrksad umbrohud ning sügisel enne lumevaibaga kattumist riisuda viimsedki lehed. Meie kogemus on aga, et soovi korral leiab kalmistul tegevust isegi iga paari nädala tagant hooldamas käies. Hästi hooldatud on hauaplats siis, kui vähemalt rehalaiuselt on riisutud platsi piiridest väljaski asuv ala ning platsiga piirnev vahekäik. Muidu juhtub nii, et esimese tuulega on korrastamata naaberplatsidelt lahtine praht (enamasti puulehed ja okkad) äsjariisutud platsil. Paljudel kalmistutel on olemas tööriistakuurid ning heade tööriistadega lendab korrastustöö palju kiiremini. Kui tööriistasid, jõudu või oskuseid napib, saab aga teenuseid tellida. Meie klientideks ongi inimesed, kes elavad kalmistutest kaugel ning ei saa soovitud sagedusega kalmistul käia. Linnastumise tagajärjel on inimesed kolinud sünnikohast kaugele ja nii jäävadki lähedaste hauaplatsid erinevatesse Eesti otstesse. Samuti on paljudel klientidel terviseprobleemid või isegi, kui tervis lubab üldjoontes lehti riisuda, ei lase selg lilli istutada. Nii et põhjuseid on erinevaid, kuid südamevalu üks.

Kui riisumine ja isegi liivavahetus on selline tegevus, millega on hea tervise korral võimalik endal hakkama saada ning ei teki küsimustki, kas tegevus on lubatud, siis igasugune suurem ehitustöö kalmistul tuleb kooskõlastada kalmistuhaldaja ehk siis kalmistuvahiga. Eriti oluline on kooskõlastus siis, kui plaan autoga kalmistule sisse sõita või hauaplatsi välimust täielikult muuta. Paljud inimesed ei tea, et esiteks on neil õigus kalmistut kui maa-ala kasutada kohaliku omavalitsuse loal ja sõlmitud kasutuslepingu alusel. Teiselt poolt on neil aga ka kohustus seda maa-ala korras hoida. Miks selline kasutajate ja tegevuse registreerimine on tähtis, selgubki sageli alles siis, kui midagi lubamatut on juhtunud - näiteks on naaberplats ehitatud lubatust suuremaks või väiksemaks, ehituse käigus on jäetud jäätmed kalmistule vedelema vmt. Mõnikord on isegi urnid niimoodi nädalavahetusel vaikselt maha maetud, et kalmistuvaht ei ole teadlik. Need on aga tegevused, mille peab läbi rääkima. Maetute kohta peetakse registrit ning andmete säilimiseks on tarvis teada, kes kuhu ja millal on maetud. Samasugune kohustus on nii heal teenuseosutajal või siis ka hauaplatsi kasutajal endal rääkida kalmistuga läbi, mida tal on plaanis sinna ehitada, millistest ehitusmaterjalidest jne. Igasugune töö kalmistutel on koostöö ja partnerlus. Seetõttu soovitame valida suuremate tööde tegemiseks partner, kelle tegevus on läbipaistev, kes kalmistul heas kirjas ega ole ühekordne hõlptulu teenija. Läbipaistvuse ja legaalsuse üheks tunnusmärgiks on äratuntavus kalmistul - sõidukid ja tööriided.

Gratitude Services OÜ

Tarbijal on õigus nõuda tööde tellimisel kooskõlastusi ja arvet. Siis saab tagada, et tegemist on kõiki osapooli arvestava ning ametlikult töid tegeva ja makse maksva ettevõttega. Maksudest kõrvalehoidjad ei anna oma töödele garantiisid ning pole sageli kalmistutel oma tegevusega väga heas kirjas. Aga Eesti kalmistud vajavad läbipaistvaid teenuseid ning ausaid teenuseosutajaid. Siis ei teki hauaplatsidele looduskaugeid kunstmurusid ega muud sobimatut.


Meie soovime, et korras hauaplatse oleks rohkem ning oleme valmis kaasa rääkima, mõtlema ja aitama igal Eestimaa kalmistul. Uhkusega võime öelda, et oleme suutnud nii eraklientide, avaliku sektori kui kalmistute usalduse võita igas mõttes - meile usaldatakse ainsa ettevõttena Eestis hauaplatside pikaajalisi hoolduseid mitmeteks aastateks, kalmistuvahid soovitavad meie ehitustööde kvaliteeti ning töötajate korrektset käitumist kalmistul. Nii et kui ise ei saa või oskusi napib, siis aitame alati nii nõu kui jõuga ning südamerahuks saadame tehtust fotod.

gratitudeservices.com