„Alustasime üksikvanemate toetuste maksmisega, neid inimesi oli suurusjärgus 10 000. Alustasime neist, sest neid toetusesaajaid oli vähem ja seda oli koos tavapäraste toetuste väljamaksmise kuupäevadega võimalik paremini hallata. Muretsemiseks pole põhjust, järgmine grupp on aga juba kõik ülejäänud.

Toetus laekub maikuu jooksul, täna on juba kaheksas, me kindlasti ei oota kuu lõpuni, maksame välja esimesel võimalusel. Keegi ei jää kindlasti ilma, anname endast parima, et maksed kiiresti vajajateni jõuaks,“ kinnitas Sihtmäe.

Üksikvanemad saavad juurde 60,82 eurot, teise ja kolmanda lapse puhul makstakse jaanuari eest juurde 20 eurot ja 3-6 lapsega perele 350 eurot, ja 7 ning enama lapsega perele 450 eurot.

Esimese ja teise lapse toetuse saajaid on Eestis ca 246 000, lasterikka pere toetuse (3-6) last saajaid on ca 24 000 ja lasterikka pere toetuse (7 ja enam last) saajaid on ca 115.