Euroopa riikides on kodulindudel endiselt palju linnugripi puhanguid ja teatatakse ka hulgast metslindude juhtumitest. Sel nädalal teatas Läti naerukajakate massilisest linnugrippi suremusest ja Leedus leiti üle riigi linnugripi tõttu surnud kajakaid.

Linnugripi viirusega nakatunud naerukajakad ja teised metslinnud kujutavad suurt ohtu kodulindudele, sest paljud kajakate pesitsuskolooniad paiknevad sisemaal.

Linnupidajad peavad tagama, et kodulindudel poleks kokkupuuteid looduses vabalt elavate lindude ja neilt pärineva nakkusohtliku materjaliga. Selleks tuleb linde joota ja sööta siseruumides või varikatuse all ning vajaduse korral kasutada võrku, katust või muid eraldusvõimalusi. Endiselt kehtib keeld tuua looduses vabalt elavaid linde kohtadesse, kus samal ajal peetakse kodulinde või teisi tehistingimustes peetavaid linde.

Mida teha, kui leiad surnud linnu?

- Teata hukkunud veelindudest (haned, luiged), röövlindudest või hulganisti surnud metslindudest veebirakenduse https://linnugripp.ee/teata kaudu, kuhu saab jätta asukoha koordinaadid ja pildi, mis lihtsustab lindude leidmist. Teateid saab jätta ka helistades infotelefonil +372 605 4767. Kindlasti ei tohiks ise linde kokku koguda ja kuhugi toimetada, sellega võid viiruse levikut suurendada. Kui vaja, võtab amet ka proovid.

- Kodulinnu surmast teata veterinaararstile, kellelt saad edasised suunised.

Linnugripp kuulub eriti ohtlike loomataudide hulka ning põhjustab lindude massilist haigestumist ja suremust. Haiguse puhkedes haiged ja haiguskahtlased linnud hukatakse ja hävitatakse. Seetõttu on oluline, et kõik linnupidajad järgiksid bioturvalisuse meetmeid.