MÕTE

HEIKI RAUDLA Viljandist
 • Ära lükka homsele seda, mida võid teha täna, sest homme võidakse see juba keelata.

 • Sul võib olla täielik õigus, kuid mis kasu sellest on, kui sanitarid ei usu, et oled Habsburgide dünastia seaduslik pärija.

 • Tallinn on Ummikulinn tasuliste parklate ja välismaa pankade vahel.

 • Juba Mendelejevi tabel võis sisaldada vihakõne elemente.

 • Sokrates ei kirjutanud kunagi midagi üles, arvates, et üleskirjutamine nõrgendab mälu. See mõte jõudis meieni tänu sellele, et tema õpilane Platon kirjutas selle üles.

 • Tigedatel sõnadel on kõige pikem kaja.

 • Loosung „Õppida, õppida, õppida“ ei pea rippuma ainult koolides, vaid ka valimisjaoskondades.

 • Regionaalpoliitika. Mitte miski ei sunni inimest nii tugevasti huvituma kohalikest oludest kui tualeti otsing.

 • Kõige kallim asi maailmas on rumalus, sest just selle eest tuleb kõige rohkem maksta.

TÕSI TAGA

ANDRES ÜLVISTE

 • Marsile paigalmarsiga ei jõua.

 • Kevadel on koduaias õietolmurullid.

 • Pinda käimisel ei tohi olla kõlapinda!

 • Ka enesevalitsus võib olla okupatsioon!

 • Mõnel inimesel nupp küll nokib, aga ainult nina!

 • Kõrvalseisja puhul on oluline, kelle kõrval ta seisab.

 • Kui sind laulu sisse pannakse, siis on su laul lauldud!

 • Perevägivalla puhul jääb sinikas sageli nelja silma alla.

 • Kui politseinik libastub, kas temast saab siis libapolitseinik?

 • Suli teeb kaardiga makstes enamasti kaarditrikke.

 • Äraootaval seisukohal võid jäädagi ootama!

 • Nutune olukord viib üsna sageli naeru alla.

 • Depressioon on elurõõmu repressioon.

 • Kirvetööd tehes jääd peagi töötuks!

 • Luuletajatel läksid muusad risti.

 • Rulaator on vanuri rula.

KUKALT SÜGAV MÕTE

ANDRES ÜLVISTE
 • Kes tapab looduskaitse all oleva rästiku, see saab andeks üheksa pattu ja kaela kopsaka trahvi.

 • Kui kapsaaed on kive täis ja kogu mets maha võetud, siis tuleb minna üle kivide ja kändude!

 • Oma ninaotsast tuleb kaugemale vaadata isegi sel juhul, kui oled pika nina saanud.

 • Et poed aegunud delikatessi prügikasti ei viskaks ja selle vähem kindlustatud inimestele annaksid, võiks „parim enne“ asemel kirjutada kaupadele peale „parem hilja kui mitte kunagi“!

TÕRRE PÕHJAST

NICCOLÒ MACHIAVELLI

Kui sind valiti kuningaks, aga kroon on liiga suur, siis kõigepealt kukub see sulle üle silmade ja sa ei näe midagi. Siis langeb see su kõrvadele ja sa ei kuule midagi. Seejärel libiseb see su huultele ja sa ei suuda midagi öelda. Lõpuks langeb see sinu kaelale ja muutub kaelarihmaks, millega su orjad viivad sind hukkamisele. Ja sa näed kõike, kuuled kõike ja võid kõike öelda, aga keegi ei vaata ega kuula sind.

JUHTUNUD LUGU

HEIKI RAUDLA huumorikogust

Peldiku õhkimine

Sakala kirjutas 18. juunil 1929: „Sellest on tagasi juba hulk aega, kui lehtedes juttu tehti sellest suurest müürilogust, mis ilustas maakirikuesist kümmekond aastat. Viimaks ometi jõudis Viljandi linnavalitsus nii kaugele, et suutis koristada vanad magasiaida müürid. See polnud just kerge töö, müürid olid tugevad ja ainult püssirohi ja dünamiit suutsid nad maha murda.

Kui pauk käis ja müürid vajusid uppi, siis üheskoos sellega tõusis taeva poole ka see putka, mis senini ilmarahva pilkude eest seisis müüri taga peidus ‒ maakiriku peldik. Selle õhkulendamise tagajärjed on nüüd aga osutunud suuremaks, kui arvata võis. Nimelt võib terve meie linna kõrgem personal tolle putka pärast kinni minna, sest on tõstetud süüdistus kirikunõukogu poolt Viljandi linnapea August Maramaa ning linnanõunike Rudolf Schmidti, Peeter Rängeli ja Frits Roosmani vastu, et need on omavoliliselt õhku lasknud maakoguduse peldiku.

Kaebuse all oli suur kiriku pitsat ja välisministriks oleva kirikuõpetaja Jaan Lattiku allkiri jne. Jääb igatahes mulje, nagu oleks tegemist ränga diplomaatliku sekeldusega või atentaadiga Martin Luteri reliikviate vastu, aga mitte ühe lihtsa ja pealegi haleda peldikuga. Millega süüdistus lõpeb, on teadmata.“

SAJANDITAGUNE NALI

SIRJE A. REI kogust

Kuidas kõigilt tulumaks kätte saada

Et keegi ei saaks riiki ninapidi vedada oma mistahes sissetulekute kohta valeandmete andmisega, seatakse sisse järgmine tulumaksu sissekasseerimise viis: igal vabariigi alamal, kes mis tahes viisil raha saab, peab alati kaasas olema nimeline raamat. Raamatusse peab olema sisse kantud iga viimanegi sent, mis on saadud tulu teenimise eesmärgil.

Missugune see raamat täpselt välja näeb, kas nagu pass või palgaraamat või nagu „kollane raamat“ ‒ see vorm töötatakse välja lähemal ajal.

Ajast ja kohast olenemata on selle raamatu olemasolu igalt riigi alamalt õigus nõuda ettenäitamiseks kõigil riigiametnikel.

PAETISME

JÜRI PAET
 • Kurvad mõtted segavad mõtlemist.

 • Kodurahu huvides sõdin naabritega.

 • Ujuma minnes võtke õlekõrs ühes, siis pole karta uppumist.

 • Pärast tuimastussüsti jälgin tuima pilguga edasist tegevust.

 • Kaua varjus olnud inimesest saab hale vari.

 • Ka pime kana muneb muna.

 • Kiirelt rääkimine ei tähenda veel kiiret mõtlemist.

 • Näljaroti unistus on saada kontorirotiks.

 • Kõik loojad lõpetavad looja karjas.

 • Palgamõrtsukad hakkavad streikima, kui nende palk ei tõuse.

 • Teisitimõtlejatel on palju teisikuid.

 • Kes on sündinud, hõbelusikas suus, peab leppima kogu elu supiga.

 • Need, kes oma vanust varjavad, on salaealised.

 • Kantpea pea lõikab iga kandi pealt.

 • Õlale patsutamiseks on vaja enne õlg alla panna.

 • Kuidas on naer terviseks, kui mõni võib enda surnuks naerda?

 • Miks peab enne surma Pariisis ära käima?

SÕNAMÄNGE

TARMO VAARMETS
 • Kui naine ehib, siis mees ohib.

 • Realist teab, et vajame mitmerealist liiklust.

 • Pluralismist võib hõlpsasti saada pläralism.

 • Petis sõi peeti ja jõi petti.

 • Parem kärsatu kui kärsitu.

 • Parem mässida kui mässata.

 • Parem pusida kui puskida.

 • Üleannetuse peale on mõnel lapsel ülearu annet.

 • Ülejala kasvatatud laps võib ülekäte minna.

 • Milleks paganale pagunid?

 • Kui nudist peab pidulikult riietuma, on tal lips läbi.

 • Klaas kallas, vaas valas, tassiga tassiti.

 • Lamba peale karjus lambakarjus.

LOOSUNG

TARMO VAARMETS

Parem õige hõige kui vale valem!

Karikatuur 2