Kuid nagu nimi „lodu“ ütleb, armastab see liik niisket, lausa märga maad, mida kellelgi tavaliselt aias pole. Seetõttu jääb ta ikka eeskätt looduslike kasvupaikade ilmestajaks, soistesse metsadesse ja võsastikesse, aga ka nätskematele niitudele ja metsaheinamaadele.