Laiemalt levis tuli ühes kohas ligi 4 hektarile ja sellest eemalt leitud põlengualal ligi 26 hektarile. Tulekahju levik piirati kell 21.52.