Tänapäeval on võimalik kõike poest osta ning nii ka lõhnavabasid ja komposteerivaid kuivkäimlaid. Samas on võimalusi veelgi ja neil siin nüüd peatumegi.

1. Käimlapott poest

Poes müüdavad Biolani, Kekkilä või Separetti kuivkäimla potid. Need ei vaja muud kui poti kohale kinnitamist. Veeta pottide lisavarustuses on kaasas toru või voolik, mille kaudu juhitakse uriin kogumipaaki või kanalisatsiooni. Kui uriin eraldada, ei teki mingit haisu.

2. Kuivkäimla koduste vahenditega

Muidugi on mõistlik osta kaanega suletav vetsupott poest, kuid sellele saab lisada kogumiskasti, milles vedelik paksemast massist eraldatakse. Selleks sobib paraja suurusega nõu, mida saab tühjendamise tarvis liigutada. Nõu alaossa paigaldage vedeliku ärajuhtimiseks voolik, sobib näiteks 4 cm läbimõõduga plasttoru, mille ühenduskoht tasub ummistuste ärahoidmiseks katta sõelaga. Kui vedelik saab välja voolata, on peamine haisutekitaja likvideeritud. Kasti põhi tasub teha väikese kaldega toru suunas.

Lisage ka tuulutustoru, mis on eriti oluline siseruumides. Õhustustoru suunake kogumiskasti ja vajadusel lisage ka umbes 20 W ventilaator, mis õhu kiiremini liikuma paneb. Seda on enamasti vaja siis, kui toru väljub läbi seina; kui toru ulatub katusest välja, on tõmme niigi hea.

3. Leidke õige kattematerjal

Haisu lukustamiseks tuleks kogumiskasti saputada süsinikurikast orgaanilist materjali, mis ühtlasi ka lagunemisprotsessi kiirendab. Kuivkäimlatele mõeldud kattematerjali saab samuti poest osta. Samas leidub majapidamises alati ka kas põhku, saepuru või turvast.

Saepuru on eelistatuim kattematerjal kuivkäimlas.

Hea on teada, et näiteks põhk laguneb kiiremini kui saepuru, kuid kast täitub sel moel liiga kiiresti. Tunnustatud on ka segu, mis koosneb võrdsetes osades saepurust ja turbast. Üks komponent imab endasse niiskuse ja teine lukustab haisu. Kui kavatsete komposti väetisena kasutada, eelistage lehtpuu saepuru.

Vett ei tohiks kuivkäimlas mingil juhul kasutada, see on kuivkäimlas haisu vallandajaks.

4. Kasutage saadud komposti

Viljapuudele ja põõsastele sobib väetiseks ka juba otse kogumiskastist võetud mass, kui see sisaldab kiudainerikast materjali. Põõsa alla visatud väetise võiks veel katta mulla või põhuga – nii on esteetilisem ja ka mullateke on kiirem.

Enne peenrale viimist võiks käimlakasti sisu kuus kuud või kuni aasta aianurgas kompostinõus kõduneda. Nõu põhja tehke augud, siis pääsevad vihmaussid ja teised mullaorganismid kompostikasti sealset sisu lagundama.

Ilma anumata kompostides seadke massi alla puuokstest sõrestik, seegi kiirendab komposti valmimist.

Kiiremini valmib kompost ka paksude seintega vahtplastist valmistatud kinnises nõus, kus tõusev temperatuur kiirendab orgaanilise aine lagunemist ja bakterite hävinemist.