Saaremaa kolibakteriprobleem on väga kahetsusväärne, aga sellel on üks väga oluline positiivne külg. Nimelt saadi väga oluline kogemus, mis aitab tulevikus selliseid olukordi efektiivsemalt ära hoida. Avariide järgselt tuleb otsekohe inimesi teavitada võimalikust ohust, samal ajal vee-ettevõte peab viivitamata tegema korraliku torustike läbipesu, vajadusel kasutama vee desinfitseerimist ning võtma täiendavad seireproovid, et kasutuselevõetud meetmete efektiivsus saaks ka üle kontrollitud.