Arvestades, et enamik tuleõnnetusi saab alguse küttesüsteemidest, mis sageli on paigaldatud ebaseaduslikult ning nõudeid eirates, on kõikide selliste reeglite järgimine igati põhjendatud. See peaks olema majaomaniku enda huvi, et inimeste elu ja vara oleks kaitstud. Peale vajalike lubade tuleb uus küttesüsteem lasta paigaldada vastava kvalifikatsiooniga spetsialistidel ning paigalduse kohta peab olema ka nõuetekohane dokumentatsioon.