E-Piim on teinud koostööd energia ja veelahendusteenuseid pakkuva rahvusvahelise ettevõtega Adven, nüüd alustab Adven E-Piima uue tehase jaoks loodava võimsa energialahenduse testimist E-Piima uue Paide tehase jaoks rajatavas katlamajas. Sellest katlamajast saab Eesti suurim toiduainetööstust varustav energialahendus.

Paidesse kerkiva piimatehase tarbeks ehitab Adven energiakeskuse, mis võimaldab juustu ja vadakupulbri valmistamiseks toota auru 45 tonni tunnis.

Peamiseks kütteallikaks saab taastuvenergiana hakkepuit, reserv- ja tipukoormuste katmiseks kasutatakse maagaasi, LPG gaasi ja kerget kütteõli.

„Nelja erineva energiaallika kasutuselevõtt loob vajaliku paindlikkuse. Ebakindlad ajad energiaturul ei ole möödas, samal ajal seab piimatöötlussektor varustuskindlusele ja tehase katkematule tööle väga kõrged nõudmised. Võimekus piimatoodangut töödelda peab säilima igal ajal,“ selgitas Adven Baltikumi projektide direktor Priit Tiit.

Sel nädalal alustab E-Piim tehases ka juustutootmisprotsesside katsetamist

Sel nädalal alustab E-Piim tehases ka juustutootmisprotsesside katsetamist. Juustutootmisseadmete testimine kestab orienteeruvalt suve lõpuni, seejärel algavad katsetused piimatootmisega ja sügisel järgneb vadakupulbri tootmine.

„Suvel katsetame gaasi- ja õlikatelde tööd, kuna energiavajadus on juustutootmisel väiksem ja auruvajadus ebaühtlane. Oluliselt rohkem vajab energiat vadakupulbri tootmine – seega viime sügisel töösse selle testimiseks vajalikud biokütuse katlad,“ kirjeldas Tiit ettevõtte plaane.

„Uue tehase rajamisel on palju väljakutseid nii üldehituse, tootmistehnoloogia kui ka energialahenduse osas. Meil on hea meel, et Adven on olnud kaasamõtlev ja professionaalne partner, kellega koostöös oleme saanud just meie vajadustele vastava lahenduse. Tehase laitmatuks toimimiseks on väga olulised detailid, mida seadmete järk-järgulise katsetamisega paika sätime,“ lausus E-Piima juht Jaanus Murakas.