Sellisest keerulisest ametnike tekstist saadi aru niimoodi, et ka väetiste ladustamiseks vajaliku hoone ehitamiseks saab taotleda toetust sellest meetmest. Sest väetis on kahtlemata põllumajandustootmise oluline sisend.