Nõudlus tulekindla savi järele oli arenevas põlevkivi- ja keemiatööstuses, samuti mitmetes destilleerimisvabrikutes ja sulatusahjudes.