Laks-laks-laks vastu ettesirutatud käsi. Olgu laksu ja patsuandjaks kasvõi politseinik, kes alles hiljaaegu sulle mälestuseks õhupalli täis puhus.