2021. aastal euroalal läbi viidud finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuringu (Household Finance and Consumption Survey, lühendatult HFCS) järgi on Eestis kõige väiksema sissetulekuga grupis (netosissetulek alla 1140 euro leibkonna kohta) kinnisvara tagatisel laene vaid kolmandikul ja keskmine laenude jääk on 30 000 eurot.