Sama loogika kehtib puuviljade ja juurikate puhul...