Viimaste hinnangute järgi moodustavad Eestis metsamaast rangelt kaitstavad metsad ja kaitsemetsad 30% (705 500 ha), sealjuures RMK osas koguni 45%, teiste metsaomanike puhul siiski vaid 18% ligi. Kuidas siiani on jõutud?