Eesti riigieelarves on praegu umbes 1,2 miljardi euro suurune puudujääk. Suurem osa sellest on plaanis korvata maksutõusudega. Eesti Metsa- ja Puidutööstusliidu uuring, mida teostab igal aastal Ernst & Young, näitab, et juhul kui Eesti ei ekspordiks oma puitu, vaid väärindaks seda 2,7 miljoni tihumeetri ulatuses kohapeal, looks puidukeemia meie riigi jaoks 282 miljonit eurot lisandväärtust.