Seejärel korraldab PTA farmi ruumides täieliku puhastuse ja desinfektsiooni, pärast mida on teatud aja möödudes võimalik ruumid sigadega taasasustada. Hukatud sigade eest on võimalik taotleda kompensatsiooni.

„Kümne kilomeetrisesse piirangutsooni farmi ümbruses ei jää ühtegi teist seafarmi,“ kinnitas Saavo.

Amet juhib kõigi tähelepanu asjaolule, et taudipunkti territooriumile tohivad siseneda ainult PTA poolt volitatud isikud. Vastutustundliku käitumisega saab vähendada riske Eesti seakasvatusele.

Farmi ümbruses võib liiklus olla häiritud, mistõttu palume vabandust võimalike ebameeldivuste pärast.

SAKi peamised sümptomid:

- palavik üle 40 °C

- isutus, loidus, naha sinakaks muutumine

- köha, hingamisraskused

- verevalumid nahal, kõrvade laiguliseks muutumine

- silmapõletik koos nõre eritumisega

Inimesed ei nakatu

SAK ei ole nakkav teiste loomaliikidele ja inimestele, küll aga võivad nad haigust edasi kanda.

Viirust levitab haigestunud loom, samuti võib haigustekitajat levitada saastunud sõiduvahendite, riiete, jalanõude, seadmete jne abil, juhul kui neid pole desinfitseeritud.

Viimane SAKi kolle kodusigadel 2021. a juulis Harjumaal (OÜ Pihlaka Farm, ca 2000 siga hukati). Viimane SAK viiruspositiivse metssea diagnoosimine veebruari alguses Lääne-Virumaal, peale seda on tuvastatud ainult SAK antikeha positiivseid metssigu.

2023. aastal on juunikuu lõpu seisuga Võrumaal SAKi antikehad leitud kokku kolmel kütitud metsseal (Setomaa vallas ja Võru vallas).

Läti on sel nädalal teinud 7 teavitust SAKi viiruspositiivsete metssigade leidudest Võrumaaga piirnevatelt aladelt. Lähim viiruspositiivne metssiga tuvastati Lätis ca 15 km kaugusel taudikoldest.