Salva Kindlustuse kindlustusdirektor Urmas Kivirüüt toob näite, et 2022. esimesel poolaastal oli neil üle 8000 kahjujuhtumi, mille eest maksti hüvitist 7,5 miljonit eurot; tänavu aga sama ajaga 7000 juhtumit, kuid väljamakseid 8,3 miljonit.