Ühelt poolt muidugi ongi rahanduse värk läbipaistmatu. Kõnnid tänaval, kõigil nagu ühtmoodi rõivad seljas, päikeseprillid ninal. Ainult ülikondi kandvate meeste kingi vaadates võib asjatundja oletada, millist kuupalka või dividenditulu siin teenitakse.