See polnud muidugi Soome Olkiluoto hoidla sarnane rajatis, kus sõidetakse sügavale maapõue sisse ja lõpuks saab külaline kiigata veelgi sügavamale, kus kaugel all paistavad spetsiaalsed konteinerid tuumajaama jäätmetega. Isegi mitte Paldiski tuumaobjekti sarnane – too on praeguseni oma asupaigas seisev kogukas betoonhoone, kuhu lisaks kunagistele reaktoritele on nüüd paigutatud jäätmekonteinerid. Paldiski objekt on kavas tulevikus lammutada ja seal olevad jäätmed pikaajaliseks säilitamiseks maa sisse ära peita.

Tammiku hoidla aga oli üsna primitiivsete võtetega piiratud territoorium, kuhu ükski mõistlik inimene kunagi turismi harrastama ei läinud ega sisse roninud. See ei takistanud kerge teenistuse huvilisi, kes ei teadnud või ei soovinud riskiga arvestada.

Vanametalli otsijate õnnetus

Järgnevate sündmuste kirjeldus põhineb Rahvusvahelise Aatomienergia Agentuuri (IAEA) raportil, mis avaldati Viinis 1998. aastal. IAEA esindajad uurisid Eestis toimunud „radioloogilist intsidenti“ põhjalikult, suheldes nii Eesti ametivõimudega kui ka sündmuste vahetute osalistega.