Käesoleva aasta vihmavaene ja jahedapoolne kevad pani eelkõige põntsu suviviljadele, kuna põuaperiood langes kokku nende võrsumisajaga. Olud on piirkonniti ja saagikus kultuuride lõikes erinevad, aga üldiselt hindavad põllumehed suviviljade osas 30–40% suurust saagi langust eelmise aastaga võrreldes.