Eesti Jahimeeste Selts (EJS) ja Põllumajandus- ja Toiduamet (PTA) pöörduvad kõigi jahiseltside ja jahimeeste poole palvega küttida metssigu maksimaalselt aktiivselt. Mida väiksem on metssigade arvukus, seda väiksem on karjade ja isendite kokkupuute võimalus ja viiruse levik ning see omakorda vähendab aga oluliselt riski, et sigade Aafrika katk jõuab sigalatesse.

EJS ja PTA on juba seakatku leviku algaastatel sõlminud koostöölepingu, millest tulenevalt on jahimehed võtnud kohustuse teavitada hukkunud või kliiniliste tunnustega kütitud metssigadest lähimat PTA esindust. Samuti võetakse surnud või kütitud metssealt proovid, kõrvaldatakse surnuna leitud metssiga või SAK positiivne laborvastuse andnud kütitud metssea rümp. Kogu tegevuse juures peetakse rangelt kinni ettenähtud bioturvalisuse nõuetest.

SAKi leviku piiramiseks metssigadel on väga tõhus meede – metssigade arvukuse vähendamine. Seega peaks jahihooaja jooksul küttima metssigu nii palju kui vähegi võimalik üle terve Eesti. Iga kütitud metssiga vähendab metssigade vahelisi kontakte ning aitab seeläbi takistada viiruse jõudmist seafarmidesse. Metssigade küttimine katku levikut ennetavatel eesmärkidel on tunduvalt mõistlikum tegevus ka jahinduslikust seisukohast. Loomade ennetav küttimine on ulukiressursi kasutamise seisukohast oluliselt mõistlikum, võrreldes hilisema kõrgest asustustihedusest ja haiguse levikust tingitud tagajärgedega tegelemisega (sh korjuste matmisega).

EJS on jahinduse infosüsteemi Jahisesse koostöös seakasvatajatega lisanud seakasvatuste asukohtade kaardikihi koos ohualadega. Küttimise korraldamisel on oluline arvestada seafarmide asukohtadega ja suunata küttimist ohualadele.

EJS president on peale viiruse jõudmist kahte Lõuna- Eesti koduseafarmi pöördunud Regionaal- ja Põllumajandusministri poole jahimeeste poolsete ettepanekutega, kuidas veelgi tõhustada metssigade küttimist SAKi ohjamiseks. President palub muuhulgas rakendada öösihiku kasutamist ning leida võimalus reguleerida ulukilihaga kauplemise regulatsioone.

SAK metsigade leidudega on võimalik tutvuda siin.

Eesti Jahimeeste Seltsi president Margus Puust

Põllumajandus- ja Toiduameti peadirektor Urmas Kirtsi

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid