Veekriis on üldiselt rahvusvaheline probleem. Eesti, Läti, Leedu ja lähemad riigid ei taaskasuta reovett üldse, kuna oleme veekriisist praegu kaugel. On riike, kus on suur veestress, näiteks Iisrael – seal kasutatakse reovett mitte ainult põllumajanduses niisutamiseks, vaid sellest toodetakse ka joogivett. Iisraelis taaskasutatakse 90% reovett, teistes riikides tehakse seda palju vähem.